Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Södra Umeå Ryttarförening
Kvalitetsmärkt ridskola
Dokument
Handlingsplaner och policys (7)
Ansvars och beslutstablå.pptx
Drogpolicy (1).pdf
Handlingsplan för hot och våld.pdf
Krisplan.pdf
Kränkande särbehandling.pdf
Årshjul SURF.png
Årshjul SURF-A4-Details.pdf
Årsmötesprotokoll (3)
Abonnemangsavtal 2018.docxAbonnemangsavtal för ridskoleelever
anlaggningsskissdressyrdubblabanor2018.pdfAnläggningsskiss dressyr 2 banor
Regler septembercupen 2018.pdfSeptembercupen 2018
Stadgar Surf.pdf
TEORISCHEMA HT2018.pdfTeorischema ht 18
 
Våra sponsorer 2019